01 / nadaj kurs

Misja

COMITE - wierzymy, że zamówienia publiczne mogą być przyjazne. Dla nas nie są tylko zbiorem, nie zawsze spójnych, przepisów. Są sposobem, w jaki możemy kupować i oferować rozwiązania dopasowane do zindywidualizowanych potrzeb. Jako wieloletni praktycy wiemy, że to kwestia perspektywy i szerszego spojrzenia. Dlatego zbudowaliśmy zespół, składający się z ekspertów w tej dziedzinie. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, doradzać i wykorzystywać dobre praktyki, których uczyliśmy się i wypracowywaliśmy przez ostatnie lata.

02 / zespół

Zespół

Anna Dobrzańska-Pieprzyk

Wieloletni praktyk i szkoleniowiec w dziedzinie zamówień publicznych, z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas pracy dla giełdowej spółki akcyjnej i międzynarodowej korporacji – aktywnych uczestników rynku publicznego. Prowadzi postępowania ogłaszane przez polskie i europejskie instytucje publiczne. Project manager z doświadczeniem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek i przygotowania warunków do powstania sektora publicznego po stronie klienta. Projektuje i wdraża procesy i procedury sprzedaży.

Kinga Witajewska

Wieloletni praktyk, szkoleniowiec i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wspierający polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym. Realizuje projekty prowadzone według procedur europejskich. Reprezentuje podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, w ramach prowadzonych przez nie postępowań publicznych. Współpracuje z beneficjentami projektów współfinansowanych z środków unijnych w zakresie konieczności stosowanie przez nich ustawy Pzp.

Zespół

Marta Kownacka

Radca prawny. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalista w szczególności w zakresie wdrożeń i utrzymań systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz nowych technologii. Swoje doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywała podczas pracy dla giełdowej spółki akcyjnej - wykonawcy aktywnie uczestniczącego w postępowaniach publicznych oraz podczas współpracy z licznymi podmiotami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, działającymi na rynku zamówień publicznych. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

Beata Łukaszewska

Dyplomowany trener biznesu oraz doświadczony doradca personalny. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i marketingu. Wykorzystuje nowoczesną metodologię pracy z grupą, stosując wiele skutecznych technik kształtujących postawy, rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności. Współpracowała m in. z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Dróg, Najwyższej Izby Kontroli oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

03 / referencje

Referencje

Przedstawiamy nasze referencje.