01 / nadaj kurs

Misja

Comite to spółka wspierająca swoich klientów w organizacji i zarządzaniu procesem sprzedaży, mając na uwadze w szczególności procedury i specyfikę rynku publicznego.

02 / zespół

Zespół

Anna Dobrzańska-Pieprzyk

Wieloletni praktyk i szkoleniowiec w dziedzinie zamówień publicznych, z dużym doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas pracy dla giełdowej spółki akcyjnej i międzynarodowej korporacji – aktywnych uczestników rynku publicznego. Prowadzi postępowania ogłaszane przez polskie i europejskie instytucje publiczne. Project manager z doświadczeniem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek i przygotowania warunków do powstania sektora publicznego po stronie klienta. Projektuje i wdraża procesy i procedury sprzedaży.

Kinga Witajewska

Wieloletni praktyk, szkoleniowiec i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, wspierający polskie i zagraniczne podmioty uczestniczące w rynku publicznym. Realizuje projekty prowadzone według procedur europejskich. Reprezentuje podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, w ramach prowadzonych przez nie postępowań publicznych. Współpracuje z beneficjentami projektów współfinansowanych z środków unijnych w zakresie konieczności stosowanie przez nich ustawy Pzp.

Zespół

Monika Szarafińska-Zajdowicz

Radca prawny. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych z bogatym doświadczeniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, szkoleniowiec i autor publikacji związanych z zamówieniami publicznymi. Przez 12 lat, do 2012 roku, dyrektor Biura Prawnego giełdowej spółki akcyjnej, aktywnego wykonawcy na rynku zamówień publicznych. Od 4 lat prowadzi własną kancelarię.

Beata Łukaszewska

Dyplomowany trener biznesu oraz doświadczony doradca personalny. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży i marketingu. Wykorzystuje nowoczesną metodologię pracy z grupą, stosując wiele skutecznych technik kształtujących postawy, rozwijających kompetencje i doskonalących umiejętności. Współpracowała m in. z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w zakresie szkoleń dla Głównego Inspektoratu Transportu Dróg, Najwyższej Izby Kontroli oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

03 / referencje

Referencje

Przedstawiamy nasze referencje.